;

Sculptra

Sculptra är en bestående behandling som godkänts av FDA för restaurering och / eller korrigering av tecken på ansiktsfettförlust eller lipoatrofi. Ordet lipoatrofi kommer ifrån/ betyder ”lipo” ”fet” och ”atrofi” betyder ”förlusten av”.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat

AA-rating-swe